ഡോ. പ്രവീൺ സാകല്യ

സുനാമി - പ്രളയ ഗവേഷകൻ. കോഴഞ്ചേരി സെൻറ്​ തോമസ് കോളേജിലെ ഫിസികസ് വിഭാഗം മേധാവി. ചെന്നൈയിലെ ദേശീയ തീരദേശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലും ഐ.ഐ.ടി ഡൽഹിയിലെ അറ്റ്മോസ്​ഫിയറിക്​ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലും പ്രോജക്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനായും, തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.