പ്രമോദ് രാമൻ

Media

മീഡിയ വൺ: സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ ആവിയായിപ്പോയ ആ സീൽഡ് കവറും തീവ്രവാദ കാമ്പയിനും

പ്രമോദ് രാമൻ

Apr 07, 2023

Media

വരാൻ പോകുന്ന നാളുകൾ കഠിനം, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി എല്ലാവരും ചേർന്നുനിൽക്കുക

പ്രമോദ് രാമൻ

Feb 01, 2023

Media

ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് കൂടിയാണ്

പ്രമോദ് രാമൻ

Nov 07, 2022

Media

സർക്കാർ എന്നാൽ കുറേ കളികളുണ്ടാകുമെന്ന ഗോസിപ്പ് വർത്തമാനത്തിന്റെ അടിമകളാണ് ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ

പ്രമോദ് രാമൻ, ഷഫീഖ് താമരശ്ശേരി

Jun 20, 2022

Media

മാധ്യമപ്രവർത്തനം ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്ത സർവീസ് ആണെന്നാണ് കേന്ദ്രം കരുതുന്നത്‌

പ്രമോദ് രാമൻ

Jan 31, 2022

Social Media

ഇവിടെയൊരു സൈബർ സ്‌പേസ് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്‌

പ്രമോദ് രാമൻ

Jan 26, 2022

Memoir

ഇ.എം.എസ്, ആ ചോദ്യം ബാക്കിവച്ച് മറഞ്ഞുപോയ ഒരെയൊരാൾ

പ്രമോദ് രാമൻ

Mar 19, 2021