സതീഷ്‌ ഗോപി

കവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവ്. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എന്ന കവിത സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.