സജിത രാധ

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്​റ്റ്​ കോളേജിൽ ലൈബ്രറി ആൻറ്​ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.