ബൈജു ഗോപാൽ

ബംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ. എഴുത്തുകാരൻ, നടൻ.