രാഹുലിന്റെ മാനേജർ പദവി പുതുക്കാനിടയില്ല; ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് ശക്തിയിലും പ്രതീക്ഷ വേണ്ട

ഇന്ത്യ - ഓസ്ട്രേലിയ ഫൈനലിന്റെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം.

പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് നിരൂപകനായ ദിലീപ് രാമചന്ദ്രനുമായി കമൽറാം സജീവ് സംസാരിക്കുന്നു.

Comments