തൊഴിലാളികളോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വാങ്ങൂ, കടം, കടം, കടം...

'കടം....കടം...കടം...' കർഷകരോട്, തൊഴിലാളികളോട്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടം വാങ്ങാനാണ് ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാ അവസാന ദിവസം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും കടം വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മൊത്തോൽപാദനത്തിന്റെ 3%മാണ് കടം വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി. അതിന്റെ പരിധി 5% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു-അഞ്ചാംദിന കോവിഡ് പാക്കേജിനെക്കുറിച്ച് കെ. സഹദേവൻ എഴുതുന്നു

ന്ന് 11 മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച അഞ്ചാം ദിന കോവിഡ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രത്‌നച്ചുരുക്കം:

പി.എം കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി, ഉജ്ജ്വല തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച പദ്ധതികളിന്മേൽ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ കണക്ക് പറയുകയാണ് ഈ ദുരിതകാലത്ത് ധനമന്ത്രി

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ തീവണ്ടിയാത്രയുടെ ചെലവിന്റെ 85% കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിച്ചുപോലും. തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ റെയിൽവെക്ക് നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന സത്യം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ധനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് ഈ കള്ളക്കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

2.Land-Labour-Liquidity-Laws
കോവിഡ് പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാര്യമായ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ നടത്തിയ മേഖലകളാണിത്.
ഖനിജ വിഭവങ്ങൾ അടക്കം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ കോവിഡ് കാലം ഉപയോഗിച്ചു. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റി.

വൻകിടക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം നിഷ്‌ക്രിയാസ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച കമ്പനികളുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കാതെ, ചർച്ചകളില്ലാതെ പല നയപരിഷ്‌കരണവും ചുളുവിൽ നടപ്പിലാക്കി.

പ്രതിസന്ധികളെ അവസരമാക്കി മാറ്റണം എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാക്കേജ് അവതരണമായിരുന്നു നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റേത്... അവസരങ്ങൾ അംബാനിമാർക്കും അദാനിമാർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് മാത്രം...

3.MNREGAയ്ക്ക് 40,000 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

കമ്പനീസ് ആക്ട് ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികളെ കുറ്റവാളികളായി കാണുന്നതിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഡീക്രിമനലൈസേഷൻ പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് പാസാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യു.പി.എ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളാനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ധനമന്ത്രി തന്നെയാണ് 40,000 കോടി രൂപ ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്.

Decriminalisation of Companies Act Defaulters:
കമ്പനീസ് ആക്ട് ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികളെ കുറ്റവാളികളായി കാണുന്നതിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഡീക്രിമനലൈസേഷൻ പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് പാസാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശാഖപട്ടണത്ത് എൽജി പോളിമേർസ് എന്ന കൊറിയൻ കമ്പനിയിലെ വിഷ വാതക ചോർച്ചയും 11 പേരുടെ മരണവും ഓർമ്മിക്കുക.

5.നിർമ്മലയുടെ കോവിഡ് മന്ത്രം
'കടം....കടം...കടം...' കർഷകരോട്, തൊഴിലാളികളോട്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടം വാങ്ങാനാണ് ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാ അവസാന ദിവസം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും കടം വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മൊത്തോൽപാദനത്തിന്റെ 3%മാണ് കടം വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി. അതിന്റെ പരിധി 5% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

സത്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ Borrowing Capന്റെ 14% പോലും നാളിതുവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കടമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. കേന്ദ്രത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട തുക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കടമെടുക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പറയുന്നത്.


കെ. സഹദേവൻ

സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, എഴുത്തുകാരൻ. നഗരമാലിന്യം: പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും, ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി വർത്തമാനം, നാരായൺ ദേസായിയുടെ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ എന്റെ സന്ദേശം (വിവർത്തനം), എണ്ണ മണ്ണ് മനുഷ്യൻ: പരിസ്ഥിതി സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം, ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസി കോറിഡോറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്,ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര്യസമരവും ആദിവാസികളും, തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Comments