കുഞ്ചിയമ്മയുടെ ബാക്കി നാല് മക്കൾ എവിടെയുണ്ട്?

കുഞ്ചുവൊഴിച്ചുള്ള കുഞ്ചിയമ്മയുടെ നാലു മക്കളെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? കുഞ്ചുവിനുള്ളതുപോലെ പേരും ഉടുപ്പും വിലപ്പെട്ട ജീവിതവും
പഞ്ചാരയോടോ കർമൂസും കായയോടോ ഉള്ള മറലും അവർക്കുമുണ്ടാകില്ലേ?
കുഞ്ചുവിനെക്കാൾ മൂപ്പുള്ള നാലു കുട്ടികളെ ഈ ആഖ്യാനം ദമനം ചെയ്തത് എന്താവും? ഈ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവി / കവയത്രി അവതരിപ്പിച്ച വിധ്വംസകമായ സന്ദേശങ്ങൾ അക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നീക്കം ചെയ്തതാണോ?

മറ്റേതെങ്കിലും പാഠoങ്ങളിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടോ?
അവരിൽ എത്ര പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്?അവരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ട്രാൻസ് മനുഷ്യരാണോ? അത് എഡിറ്റു ചെയ്തു നീക്കി ഹെട്രോ സെക്ഷ്വൽ നോർമാലിറ്റിയിൽ മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വിളമ്പുകയാണോ പാഠ്യപദ്ധതി നിർമ്മാതാക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്?
എന്തൊരു നിഗൂഢമായ കവിതയാണത്?

കുഞ്ചുവിന്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചും കവിതയിൽ സൂചനയില്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചതാവുമോ? അതോ കുഞ്ചിയമ്മ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ?
അഞ്ചു മക്കൾ എന്ന സൂചന മഹാഭാരത പുരാണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കവിതയെ വായിക്കാനുള്ള പരോക്ഷാഹ്വാനം വായനക്കാർക്ക് നൽകുകയാണോ? കുന്തിയെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിശക്തികളിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചതാവുമോ കുഞ്ചിയമ്മ ?

ഹെട്രോ, ആണധികാര, മല്ലു പുരുഷനെ സങ്കൽപ്പനപരമായും വിഭാവനപരമായും നാടുകടത്തുന്ന ഉഗ്ര വിപ്ലവ കവിതയാകുമോ ഇത്?
തന്തനിരാസത്തിന്റെയും
തള്ളപ്രാമാണ്യത്വത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയമാണോ ഈ കവിത മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്? അസന്നിഹിതമായ
പിതൃ സാന്നിധ്യവും
പിതൃ അധികാര അഭാവവും ഈ കവിതയിൽ പ്രകടമായി ദർശനീയമാണെങ്കിലും പാട്രിയാർക്കിയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന കവിതയാണിത് എന്നത് ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ?

കുഞ്ചിയമ്മയുടെ തൊഴിലെന്താവും?
പഞ്ചാര വിൽപ്പനയാണ് കുഞ്ചുവിന്റെ തൊഴിൽ എന്ന സൂചന പ്രബലമായിത്തന്നെ കാണാമെങ്കിലും കുഞ്ചിയമ്മയുടെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ ഇല്ല.
അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അധ്വാനത്തിൽ ഇത്തിൾക്കണ്ണിയായി ജീവിക്കുന്ന നിഷ്ഠൂരയായ സ്ത്രീയാണോ കുഞ്ചിയമ്മ ?
കേരള സർക്കാറിന്റെയും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെയും മൂക്കിനു താഴെ വച്ച് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കവിത അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കു പഠിക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്?

ജലമാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ചു പഞ്ചസാരക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നതത്രേ! വഞ്ചിയുടെ തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞതും കുഞ്ചു തന്നെ! ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ തൊഴിലെടുത്തിരുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം.
കുഞ്ചുവിന്റെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്ത സൂചനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നതായി യാതൊരു ദൃഷ്ടാന്തവും കവിതയിലില്ല!

സാർവ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പനങ്ങൾ ഉണക്കാനിട്ട വിറകിൽപ്പോലുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാട്ടിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പാഠം പുസ്തകത്തിൽ, സ്കൂളിൽ പോകാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പണിയെടുത്തു ജീവിച്ച അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ആഹ്ലാദവാനായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രതിലോമകരമായ ഒരു കവിത സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ്!
ആരായിരുന്നു അന്ന് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത്? ആരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി? ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പിടികൂടി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഖസാക്കിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എൻ എസ് മാധവൻ സന്ദേഹപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ കുഞ്ചിയമ്മയുടെ ഗാർഹിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പoനങ്ങൾ നടന്നതായി അറിവില്ല. ആൺകോയ്മയിൽ നിന്നും സ്വച്ഛന്ദരായിത്തീർന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ജീവിതം പരമപധാനമാണെങ്കിലും കവിതയിൽ കുഞ്ചിയമ്മയുടെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷ സൂചനകളൊന്നുമില്ല.
ഇനി പഞ്ചാര വിൽക്കുന്ന കുഞ്ചുവിൽ നിന്നും നാം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അവന്റെ അമ്മക്ക് പഞ്ചസാര ഫാക്റ്ററി ഉണ്ടെന്നാണോ? കേരളത്തിൽ അക്കാലങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര ഫാക്റ്ററികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ?

കുഞ്ചുവിന്റെയും സഹോദരീ സഹോദരൻമാരുടെയും അമ്മയുടെയും ജാതി എന്താണ്? ചാതുർവർണ്യത്തിൽ പഞ്ചാര വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടോ?
ഇഞ്ചികടിച്ചു രസിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന, കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത മറ്റു പല ആഹ്ലാദകർമ്മങ്ങളിലും കളി കളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാനിടയുള്ള കുഞ്ചുവിനെ പഞ്ചസാര തിന്നാറുള്ളതിന്റെ പേരിൽ "പഞ്ചാരക്കുഞ്ചു 'എന്നു വിളിക്കുന്നതിന്റെ ന്യായം എന്താണ്?
ആ വിളി മറ്റെന്തെങ്കിലും ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നിലനിന്നുപോരുന്ന, മല്ലു ആണുങ്ങളുടെ ഒലിപ്പിക്കൽ, പൂവാല സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണോ കവി കുഞ്ചുവിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്?
പഞ്ചാര തിന്നു മടുത്തു എന്ന പരാമർശം കുഞ്ചു സ്വഭാവശുദ്ധി ആർജിച്ചു വരുന്നതിന്റെ നിദർശനമാണോ?

വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്തല്ലാം രഹസ്യങ്ങളാണ് ആ കവിത ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്?
"കുഞ്ചി'യമ്മയിൽ 'ഇഞ്ചി'യുള്ളതുകൊണ്ടാണോ അതോ തന്റെ പേരിൽ "ഇഞ്ചി'യുള്ളതുകൊണ്ടാണോ "കുഞ്ചു' ഇഞ്ചിയിൽ രസം കണ്ടെത്തുന്നത്?
ഇഞ്ചി, കുഞ്ചു, കുഞ്ചിയമ്മ, പഞ്ചാര, അഞ്ചാമൻ, വഞ്ചി, തുഞ്ചം തുടങ്ങി "ഞ്ച ' എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ദ്വിതിയാക്ഷര പ്രാസം ദീക്ഷിക്കാൻ കവി കൊടുത്ത അർത്ഥ ബലിയാണ് ഈ കവിത എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമോ?
ആരാണ് ഈ കവിതയെഴുതിയ കവി ? പേരെന്താണ്? ആണോ പെണ്ണോ?
ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ അജ്ഞാതനാമാവായ കവികളുടെ കവിതകൾ പാം പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.

ജീവചരിത്രം ചികഞ്ഞു പോയാൽ ഒറ്റ ഒരുത്തനെയും പാഠം പുസ്തകത്തിന്റെ പരിസരത്തു പോലും അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രഖ്യാപിച്ച അവാർഡ് നിഷേധിക്കുന്നതു പോലെ സിമ്പിളല്ല കുട്ടികൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിക്കഴിഞ്ഞ കവിതകളുടെ രചയിതാക്കളെ അവരുടെ ക്രിമിനൽ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് !
കുഞ്ചു ഇപ്പോ വയസ്സനായി കാണും. കുഞ്ചിയമ്മ മരിച്ചും കാണും.മനുഷ്യജീവിതം ഒരു പ്രഹേളിക തന്നെ ! ! !

(ടെക്‌സ്റ്റ്:
കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു
മക്കളാണേ -
യഞ്ചാമനോ മനക്കുഞ്ചുവാണേ.
പഞ്ചാരവിറ്റു നടന്നു കുഞ്ചു,
പഞ്ചാരകുഞ്ചുവെന്ന പേരു വന്നു.
വഞ്ചിയിൽപ്പഞ്ചാരച്ചാക്കു വെച്ചു
തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞു കുഞ്ചു.
പഞ്ചാര തിന്നു മടുത്തു കുഞ്ചു,
ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു.
കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു
മക്കളാണേ -
യഞ്ചാമനോ മനക്കുഞ്ചുവാണേ)

Comments