റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഹൈറേഞ്ച് മനുഷ്യര്‍, സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍...

അരിക്കൊമ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള സാങ്കല്‍പിക കഥകള്‍ക്കിടയില്‍ നാമറിയാതെ പോകുന്ന ഹൈറേഞ്ച് ജീവിത സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍...

Comments