ഇനി നമുക്ക് ചക്കയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം

അധികം പഴയതല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് മലയാളിയുടെ വിശപ്പിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ചക്ക എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഴത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മലയാളിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യത്തിൽ ചക്ക അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ചക്ക മാർക്കറ്റുകളിലും വീടുകളിലും പ്രൗഢിയോടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. കാസർഗോട്ടെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീപദ്രേ ചക്കയുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പറയുന്നു.


മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ രണ്ട് രീതികളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സൗണ്ട്ക്ലൗഡ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 'പ്ലേ ഓൺ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ്' എന്ന ഓറഞ്ച് ബട്ടണിൽ ടാപ് ചെയ്ത് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാവുന്നതാണ്.

ഫോണിൽ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് ആപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ 'ലിസൺ ഇൻ ബ്രൗസർ' എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാം.

മികച്ച കേൾവിക്കും, ട്രൂകോപ്പിയുടെ മറ്റു പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലേക്ക് എളുപ്പം എത്തുന്നതിനുമായി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പുതുതായി ഫോണിൽ സൗണ്ട്ക്ലൗഡ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ 'പ്ലേ ഓൺ സൗണ്ട്ക്ലൗഡ്' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന പേജ് ഉപയോഗിക്കുക. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ / ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Comments