ഖത്തറിനോടു തോറ്റതു നോക്കണ്ട, പ്രതീക്ഷ വെക്കാം

ഫിഫ വേൾഡ് കപ് ക്വാളിഫയറിൽ ഇന്ത്യ ഖത്തറിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും നിരാശരാവേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്പോർട്സ് നിരൂപകനായ ദിലീപ് പ്രേമചന്ദ്രൻ. ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ കമൽറാം സജീവിനൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Comments