ഫാ. ഡോ. കുര്യന്‍ പുരമഠം

വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുക ക്യാൻസർ കൊണ്ടായിരിക്കില്ല

നുഷ്യനെന്നാൽ മനസും ശരീരവുമാണ്. ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മനസിനേയും പരിക്കുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിഷാദ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തും വേണ്ടത്ര ചികിത്സയോ ആശ്വാസമോ കിട്ടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയവർ എത്രയോ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങള്‍ മാനസികമായി ആരോഗ്യവാനാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഫാ. ഡോ. കുര്യൻ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments