2024-ൽ ബി.ജെ.പിയെ കൈവിട്ട വൈകാരിക നരേറ്റീവുകൾ

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗിനെ സ്വാധീനിച്ച ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റികളെയും അത് റിസൾട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്വാധീനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രമോദ് പുഴങ്കര സംസാരിക്കുന്നു.

Comments