എം.എൽ.എ. എന്ന നിലയിൽ കെ.കെ. രമയ്ക്ക് മുന്നിലെ തടസ്സങ്ങൾ

എൽ.ഡി.എഫിൻറെയും യു.ഡി.എഫിൻറെയും 'സ്ത്രീപക്ഷ' നിലപാടുകളോടുള്ള വിയോജിപ്പ്, വൈകാരികതയ്ക്കപ്പുറം ആർ.എം.പി. മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം, സോഷ്യൽ മീഡിയ എൻഗേജ്‌മെൻറ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വടകര എം.എൽ.എ. കെ.കെ. രമ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments