കോടിയേരി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...

Think

മാഹി കോളജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായിരിക്കെ കോടിയേരി.

ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്തിനോടൊപ്പം കോടിയേരി

ഇം.എം.എസും കോടിയേരിയും
ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്തും കോടിയേരിയും
എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ബൃന്ദ കാരാട്ട്
പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ
23 ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന കോടിയേരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടും
ഗൗരിയമ്മയോടൊപ്പം കോടിയേരി
വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനും പിണറായി വിജയനുമൊപ്പം കോടിയേരി
ടി.ശിവദാസ മേനോനും കോടിയേരിയും
ഇ.കെ. നായനാരിനൊപ്പം കോടിയേരി
എം.എ. ബേബിയോടൊപ്പം കോടിയേരി, പഴയകാല ചിത്രം

23 ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് റെഡ് വളണ്ടിയർമാരോടൊപ്പം കോടിയേരി

23 ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് റെഡ് വേദിയിൽ പിണറായി വിജയനും കോടിയേരിയും

മരണശേഷം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ അപ്പോളൊ ആശുപത്രിയിൽ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ

Comments