വ്ലോഗ്, എഴുത്ത്, അഭിനയം, കാളി; അശ്വതി ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നു

ടെലിവിഷനിൽ, യൂട്യൂബിൽ, മലയാളം സാഹിത്യ വായനക്കാർക്കിടയിൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്. അശ്വതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം കാളി പതിനൊന്നാം പതിപ്പിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. തന്റെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചും, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പുതുതായി ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന വെൽനെസ് ക്ലിനിക്കിനെക്കുറിച്ചും അശ്വതി സംസാരിക്കുന്നു.

Comments