പാട്ടെറിഞ്ഞ് ദേവരാജൻ സൃഷ്ടിച്ച കേരളം

സംഗീത സംവിധായകൻ ജി. ദേവരാജന്റെ 15ാം ചരമദിനവാർഷികമാണിന്ന്. ദേവരാജന്റെ പാട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേരളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഡോ. വി.ആർ. സുധീഷ്.

Comments