പകുതി കാണികളെ വച്ച്​ എങ്ങ​നെ തിയറ്റർ ഓടിക്കും?

ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളെയും അടച്ചുപൂട്ടിയ കോവിഡ്​, മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായ സിനിമയെയും കാണാമറയത്താക്കി. തിയറ്ററുകൾക്ക്​ താഴുവീണതോടെ സിനിമ എന്ന കല മാത്രമല്ല, അതിനെ ഉപജീവിച്ച്​ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന തിയറ്ററുടമകളും ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളുമാണ്​ വഴിയാധാരമായത്​. ഏതാണ്ട്​ രണ്ടുവർഷമായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സംസ്​ഥാനത്ത്​ തിയറ്ററുകൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്​. എന്നാൽ, തിയറ്ററുകൾ തുറന്നാലും, കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടർന്നാൽ കാണികൾ എത്താനിടയി​ല്ലെന്ന ആശങ്കയിലാണ്​ ഉടമകളും ജീവനക്കാരും. പകുതി മാത്രം കാണികളെ വെച്ച്​ സിനിമ ഓടിച്ചാൽ, നഷ്​ടം മാത്രമേ വരൂ എന്നവർ പറയുന്നു. പുതിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ്​ തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നത്​ എന്നർഥം.

കോവിഡ്​ കാലം തിയറ്ററുടമകളും തൊഴിലാളികളും എങ്ങനെയാണ്​ അതിജീവിച്ചത്​, ഇതുവരെയുണ്ടായ നഷ്​ടങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്തായിരിക്കും, ഭാവിയെ എങ്ങനെയാണ്​ ഈ മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്​ എന്ന അന്വേഷണം.

Comments