ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ 2023 ൽ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരവും പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടിയ സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡും നേടിയ 'തടവ്' സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളായ എം.എൻ. അനിത, പി.പി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം.

Comments