‘കാതൽ’ സിനിമയായ കഥ എഴുത്തുകാർ പറയുന്നു

'കാതൽ ദ കോർ' തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ ആദർശ് സുകുമാരൻ, പോൾസൺ സ്‌കറിയ എന്നിവർ സിനിമയെക്കുറിച്ചും തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും മനില സി. മോഹനുമായി സംസാരിക്കുന്നു

Comments