എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് പിന്നിൽ മൈത്രേയനും ജയശ്രീ ചേച്ചിയുമാണ്

മൈത്രേയനും ജയശ്രീക്കുമൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവര്‍ എങ്ങനെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കനി കുസൃതി സനിത മനോഹറുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

Comments