ഉമ്മൻചാണ്ടി സാധ്യമാക്കിയ ചില ‘അസാധ്യ’ രാഷ്​ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ]

മ്മന്‍ചാണ്ടി വിടവാങ്ങുമ്പോള്‍ കേരളരാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തേയും ജനകീയ നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്.

53 വര്‍ഷമാണ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്, റെക്കോഡാണത്. കഴിഞ്ഞ ആറുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിലും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെ എസ് യുവിലും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും എ. കെ. ആന്റണിയുടെ അനുയായിയും പിന്‍ഗാമിയുമായി വന്ന നേതാവ് എന്ന വിലയിരുത്തല്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉള്‍പ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളേയും നിലപാടുകളേയും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ആന്റണിയില്‍ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങള്‍.

Comments