അൻവർ അലി

മൂന്നു ചാവെഴുത്തുകൾ

തീ കൊടുത്ത് ഗോദ്ര വാങ്ങി
ഡും ഡും ഡും
ഗോദ്ര കൊടുത്ത് ചോര വാങ്ങി
ഡും ഡും ഡും

ചോര കൊടുത്ത് ഭരണം വാങ്ങി
ഭരണം കൊഴുത്ത് വയറു വീങ്ങി
വയറിളകിത്തൂറി നാട്
നാടാകെ കെട്ടുനാറി
ഡും ഡും ഡും ഡും
ഡും ഡും ഡും.

സത്യം ചവിട്ടിപ്പൊറത്തിട്ട
ഹരേൺ പാണ്ഡ്യ ഡും
കൂലിക്കൊലയാളിയായ
സൊറാബ്​ദ്ദീൻ ഡും

സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ കൂട്ടുകാരി
കൗസർബായി ഡും
സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ പങ്കുകാരൻ
പ്രജാപതി ഡും

സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ കേസു കേട്ട
ജഡ്ജി ലോയ ഡും
ലോയയുടെ കൂടെ നിന്ന
ലോയറമ്മാർ ഡും

സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ ഊര് പേര്
സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ ഭൂതഭാവി
സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ മതം ഗുദം
സൊറാബ്​ദ്ദീന്റെ ജഡം പടം
ഡും ഡും ഡും ഡും
ഡും ഡും ഡും

സൊറാബ്​ദ്ദീനെ പാർത്തവർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ ഓർത്തവർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ കുളിപ്പിച്ചോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ അടക്കിയോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ എഴുതിയോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ വായിച്ചോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ ചോയിച്ചോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനെ മായിച്ചോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനുള്ളവർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനില്ലാത്തോർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനായവർ
സൊറാബ്​ദ്ദീനല്ലാത്തോർ
എല്ലാരും എല്ലാരും എല്ലാരും ഡും
ഡും ഡും ഡും ഡും
ഡും ഡും ഡും

സൊറാബ്​ദ്ദീനെ കൊന്നതാര്?

ഡും .....

രണ്ട്​: സ്റ്റാൻസ്വാമിമൊഴി

മുനയിൽ വിഷം കലക്കാനോ
ഗംഗയിൽ ശവമൊഴുക്കാനോ
ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ല
റാഞ്ചിയിലെ ജലപാതങ്ങളെ കൊന്ന്
മലമ്പള്ളയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടില്ല
ധൻബാദിന്റെ അയിരു ചൂഴ്​ന്ന കൺകുഴികളിൽ
ഊരുകളെ ഉയിരോടെ അടക്കിയിട്ടില്ല

നടന്നോ കിനാപ്പുറത്തോ എത്താനാവാത്ത
ഭൂതകാലത്തും വിദൂരത്തും വച്ച് നിങ്ങളെന്നെ
വിധ്വംസക വേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?
കൊറഗാവോണിലെ ദളിതസൈന്യത്തിനൊപ്പവും
ഗാഗുൽത്തയിലെ മനുഷ്യപുത്രനൊപ്പവും
ഞാൻ ആയുധമേന്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ?

വിറവാതം ബാധിച്ച ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
നെടുന്തൂണേ
എന്റെ ജീവനീമ്പിക്കുടിച്ച വ്യാളീമുഖമേ
തൊണ്ടയിൽ വെള്ളമിറ്റാൻ
ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ?
മിച്ചം വന്ന ഗോത്രജന്തു
എച്ചിലല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ?

അതിന്
ചാവാറായ എന്നെ
വെയിൽത്തറയിൽ പച്ചമീനെന്ന പോലെ
ജയിലറയിൽ ഉണക്കാനിട്ടു
അല്ലേ യുവർ ഓണർ ?

മൂന്ന്​: അനന്യ മോണോലോഗ്


ഓർമ്മയുണ്ടോ
താങ്കൾ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് തുന്നിച്ചേർത്ത
ആ അടിയിറച്ചിത്തുണ്ടിനെ?
അവളാണ് ഞാൻ.

അമ്മപെങ്ങളെന്നും
പെണ്ണുപൊൻമകളെന്നും
വജൈനയോനിപൂറെന്നും
താങ്കൾ മടിയിലിരുത്തി പേരിട്ട
കുലീനരുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നവളല്ല

എന്നിൽ ജീവൻ വസിക്കുന്നില്ല
ചോര ഒഴുകുന്നില്ല
പഴുപ്പാണ് സർ,
വെളുത്തു തുടുത്ത പഴുപ്പ്,
ലോകത്തിലെ സകല സർജിക്കൽ വിസർജ്യങ്ങളുടെയും
എച്ചിൽക്കുഴി നൂണുവരും പഴുപ്പ്

പെടുക്കുമ്പോൾ ചിതറുന്നത്
താങ്കളടിച്ചുകയറ്റിയ ആണികളാണ്, സർ
തിന്നുന്ന വായിലൂടെത്തന്നെ സർ
തീട്ടവും

ആണ്മയെ ഇക്കിളിക്കൊള്ളിക്കാൻ
മാരച്ഛത്രമോ ശംഖുപുഷ്പദലങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത
ഈ വെറുമിറച്ചിത്തുണ്ടിനെ ചുമലേറ്റി
വേദനയുടെ നൂറുനൂറിഴകൂട്ടിപ്പിരിച്ച
നീരൊഴുക്കിലൂടെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സർ
നിലവിളിയായ് നീർന്ന്, ഒരു കൂട്ടുകാരനിറച്ചി

താങ്കള്ളത് കാണണമെന്നില്ല
കണ്ണടച്ച് തഴുതിട്ടോളൂ.
​▮


അൻവർ അലി

കവി, വിവർത്തകൻ, ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ, പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ. മഴക്കാലം, ആടിയാടി അലഞ്ഞ മരങ്ങളേ..., മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ് എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ. ടോട്ടോചാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള മറുവിളി എന്ന ഡോക്യുഫിക്ഷൻ സംവിധായകൻ.

Comments