രഗില സജി

അനക്കം

തീവണ്ടിക്കുള്ളിൽ
ഞങ്ങളനങ്ങുന്നു.
അനക്കത്തിന്
എന്റെയും മക്കളുടെയും രൂപമാണ്.
അല്ല ,തൊട്ടപ്പുറത്തിരിയ്ക്കുന്ന
രണ്ട് ചെക്കന്മാരുടെയും
ഒരു പെൺകുട്ടിയുടേയും രൂപമാണ്
അല്ലല്ല സീറ്റിന് ചോട്ടിലുള്ള
ഞങ്ങളുടെ
ലഗ്ഗേജുകളുടെ,
അല്ലേയല്ല
പ്ലഗ്ഗിൽ ചാർജു ചെയ്തിട്ട
ഒരാളുടെ മൊബൈലിന്റെ,
അതുമല്ല
കൊളുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട കുപ്പിയിൽ കിടന്നാടും വെള്ളത്തിന്റെ ,
അങ്ങനൊന്നുമല്ല
തീവണ്ടി കടന്ന് പോകും നാടിന്റെ,
നാടിനൊപ്പം നീങ്ങും മേഘങ്ങളുടെ,
മേഘങ്ങൾ തടയുന്ന
മലനിരകളുടെ,
മലയിൽ നിന്നവസാനത്തെ കൂക്ക് കേൾപ്പിക്കും
തീവണ്ടിയുടെ തന്നെ രൂപം.

അനക്കം
തീവണ്ടിയോളം വലിപ്പമുള്ള
ഒരിഴ ജന്തുവായി
ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു.
ഋതുക്കളുണ്ടാവുന്നു,
ഇരുട്ടും വെളിച്ചവുമുണ്ടാകുന്നു
ഞങ്ങളനങ്ങുന്നത്രയും വേഗത്തിൽ.
​▮


രഗില സജി

കവി. അൽ സലാമ കോളേജ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ ലക്​ചറർ. മൂങ്ങയിൽനിന്ന് മൂളലിനെ വേർപെടുത്തുംവിധം, എങ്ങനെ മായ്ച്ചുകളയും ഒരാൾ വന്ന് പോയതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Comments