ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ സംവാദം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തലേന്ന്

Think

തിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടിയേയുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളാണ് എവിടെയും. തുടർ ഭരണം, ഇരുമുന്നണികളുടേയും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക, ജാതി-മത സമവാക്യങ്ങൾ, ശബരിമല വിഷയം, വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങി ഒരു വോട്ടർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തലേന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ പലതാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെ സർവ്വേകളുടേയും മാധ്യമ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് നാല് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ.

Comments