വേണ്ടത് ഇന്ത്യമുന്നണിയുടെ ജോഡോ യാത്ര

മുസ്ലീം ലീഗ്, സി.പി.എമ്മും കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം, ഇന്ത്യ മുന്നണി, കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായുള്ള ബന്ധം, സമസ്തയുൾപ്പെടെയുള്ള സമുദായ സംഘടനകൾ, ഹരിത, പാർട്ടിയിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം, സംഘപരിവാറിനോടെടുക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു

Comments