സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾ സർവൈലൻസ് കാപ്പിറ്റലിസത്തിന്റെ ടാർഗറ്റാകുന്നു

ൻസ്റ്റഗ്രാം പുതിയ തലമുറ ഏറ്റവും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. ചെറു കണ്ടന്റുകളെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ വിപുലമായ വിനിമയങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യ പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത്, ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ മുന്നറിയിപ്പ് പോലുമില്ലാതെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന നടപടി ശരിയായ സമീപനമല്ല. ട്രൂകോപ്പി തിങ്കിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ റിയാസ് കോമു സംസാരിക്കുന്നു.


റിയാസ് കോമു

സർ ജെ. ജെ. സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽനിന്നും പെയിന്റിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി. ഉരു ആർട്ട്‌ ഹാർബറിൻറെ സ്ഥാപകൻ. കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപകാംഗങ്ങളിലൊരാൾ. ലോകത്തിലെ പ്രധാന കലാകേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ - സാംസ്‌കാരിക യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾടിമീഡിയ ആർട്ടിസ്റ്റും ക്യൂറേറ്ററും കലാചിന്തകനും. ഇപ്പോൾ മുംബെയിൽ താമസിക്കുന്നു.

Comments