ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൈകൂപ്പി നിന്ന് കള്ളനാവാൻ ഞാനില്ല

മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ ജി. സുധാകരനുമായി ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിനുവേണ്ടി അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ടി.എം. ഹർഷൻ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൻറെ രണ്ടാം ഭാഗം.

Comments