റേഡിയോ നാടകങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്

ശാന്തസമുദ്രം, പിയാനോ, ഒറ്റ, ഹത്യ, ശത്രു,വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി റേഡിയോ നാടകങ്ങളുടെ രചയിതാവും സംവിധായകനുമാണ് കെ.വി ശരത് ചന്ദ്രൻ. റേഡിയോ നാടകങ്ങളെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുതുക്കിപ്പണിത കെ.വി. ശരത്ചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു.


മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ രണ്ട് രീതികളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സൗണ്ട്ക്ലൗഡ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 'പ്ലേ ഓൺ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ്' എന്ന ഓറഞ്ച് ബട്ടണിൽ ടാപ് ചെയ്ത് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാവുന്നതാണ്.

ഫോണിൽ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് ആപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ 'ലിസൺ ഇൻ ബ്രൗസർ' എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാം.

മികച്ച കേൾവിക്കും, ട്രൂകോപ്പിയുടെ മറ്റു പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലേക്ക് എളുപ്പം എത്തുന്നതിനുമായി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പുതുതായി ഫോണിൽ സൗണ്ട്ക്ലൗഡ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ 'പ്ലേ ഓൺ സൗണ്ട്ക്ലൗഡ്' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന പേജ് ഉപയോഗിക്കുക. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ / ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Comments