ഗോകുൽ രാജ്

കഥാകൃത്ത്‌, സംവിധായകൻ, നാടക രചിയതാവ്. "ഒറ്റപ്പെട്ടവരുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ" എന്ന കഥാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് Domestic Dialogues, ഉഴൽ എന്നീ സമാന്തര സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.