ലേഖ നമ്പ്യാർ

കഥാകൃത്ത്​. എറണാകുളം തണ്ടേക്കാട്​ ജമാഅത്ത്​ ഹയർസെക്കൻറഡറി സ്​കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ അധ്യാപിക. "Mysterious resonance’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കഥാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.