വി. ജിതിൻ

‘കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ കരിയർ വഴികൾ കെമിക്കൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ : വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരന്വേഷണം’ എന്ന പ്രോജക്ടിൽ പി. ജാസിലിനൊപ്പം മുഖ്യ ഗവേഷകൻ. ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഗവേഷകൻ.