കെ.പി. രാജേന്ദ്രൻ

എ.ഐ.ടി.യു.സി. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി. സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യുട്ടിവ് അംഗം. മുൻ റവന്യുവകുപ്പ് മന്ത്രി.