ഡോ. ബർട്ടൻ ക്ലീറ്റസ്​

ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്​റു സർവകലാശാലയിലെ സെൻറർ ഫോർ ഹി​സ്​റ്റോറിക്കൽ സ്​റ്റഡീസിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.