സത്യജിത് റേ

ലോക പ്രശസ്​ത ഇന്ത്യൻ സിനിമ സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്​, കഥാകൃത്ത്​, ചിത്രകാരൻ. പഥേർ പാഞ്ചലി, അപരാജിതോ, അപുർസൻസാർ, ചാരുലത, ദേവി തുടങ്ങിയ പ്രധാന സിനിമകൾ. ഏകേർ പിധേ ദൊയ്, മൈ ഇയേഴ്​സ്​ വിത്ത്​ അപു, അവർ ഫിലിംസ്​ ദെയർ ഫിലിംസ്​ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.