അരുൺലാൽ മൊകേരി

എഴുത്തുകാരൻ, വിവർത്തകൻ, പ്രഭാഷകൻ. മൊകേരി ഗവ. കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. കാലിക്കറ്റ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച്​ ഗൈഡാണ്​.