അനിത ശ്രീനാഥ്​

കവി, നർത്തകി, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ട്രാവലർ, വ്യവസായ സംരംഭക. ഖത്തറിൽ പ്രവാസജീവിതം നയിക്കുന്നു.