വിജയ് ശങ്കര്‍

കഥാകൃത്ത്, ഫിലിം എഡിറ്റർ. മെയ്ഡ് ഇൻ യൂ.എസ്.എ ((മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്), തിരക്കഥ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ആദാമിന്റെ മകൻ അബു, പാലേരിമാണിക്യം, ഭ്രമരം, പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് ദി സെയിന്റ്, പത്തേമാരി, വിശ്വരൂപം 2 (തമിഴ്, ഹിന്ദി), ഉത്തമ വില്ലൻ (തമിഴ്), ഹാർമണി വിത്ത് എ.ആർ. റഹ്മാൻ (ഡോക്യൂമെന്ററി സീരീസ്) എന്നിവ അടക്കം വിവിധ ഭാഷകളിൽ 35-ഞ്ചിലേറെ സിനിമകൾക്കും ഡോക്യുമെന്ററികൾക്കും  ചിത്രസംയോജനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.