അഭീഷ്​ ശശിധരൻ

സമകാലിക അവതരണ പ്രവര്‍ത്തകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍, പോഡ്കാസ്റ്റര്‍. സീറോ വണ്‍, ലാസ്റ്റ് ലീഫ്, പ്രേതഭാഷണം, ഐ ഓ ഇ, ഭ്രാന്ത്, മാര്‍ക്‌സ്, ഫ്‌ലോട്ടിങ് ബോഡീസ്, ഡ്രോപ്പ്‌സ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവതരണങ്ങള്‍. 2004-ല്‍ പാലാ കേന്ദ്രികരിച്ച് തീയേറ്റര്‍ ഹട്ട് എന്ന നാടക സംഘം തുടങ്ങി. 2020- മുതല്‍ 'Techno Gypsie' എന്ന പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഹൗസ് രൂപികരിച്ച് സമകാലിക അവതരണങ്ങളും പോഡ്കാസ്റ്റും നടത്തുന്നു.