സുബിൻ കെ.

അട്ടപ്പാടി ഗവ.മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍, 2022-23 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായിരുന്നു