ഹസീൻ ആദം

കിഴക്കൻ ശ്രീലങ്കയിലെ അക്കരൈപ്പത്തിൽ ജനനം. ‘സിറിയതും പെരിയതുമാന എട്ടു കതൈകൾ', ‘പൂനൈ അനൈത്തും ഉണ്ണും' എന്നീ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. യുദ്ധകാലാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിത കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും വംശീയതയുടെ മൂലകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇസ്​ലാമോഫോബിയയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്ററികൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെട്രിമാരൻ, തങ്കർ ബച്ചൻ എന്നിവരുടെ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മുഴുനീള ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്.