ശരത്​ എസ്​.

കൊൽക്കത്തയിലെ സത്യജിത്​ റായ്​ ഫിലിം ആൻറ്​ ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എഡിറ്റിംഗ്​ വിദ്യാർഥി.