ഹൈറ സുൽത്താൻ

കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. ദ്വീപ്​- ഒരു ഭൂതത്തിന്റെ പ്രണയകഥ, ലൂത- എ ഡേർട്ടി സീക്രട്ട്​, പോത്തിന്റെ ബിരിയാണി, മനയ്​ക്കലെ ത​മ്പ്രാന്റെ മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണ്​, കടൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.