സെർജിയോ റാമിറെസ്

നിക്കരാഗ്വയിലെ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ. കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, കവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. 1979ലെ ഇടതുപക്ഷ കലാപത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു. 1985 മുതൽ 1990 വരെ ഡാനിയേൽ ഒർട്ടേഗ സർക്കാറിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​. Divine Punishment, Margarita, How Beautiful the Sea, Tongolele Didn't Know How to Dance തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശസ്ത നോവലുകളും കഥാസമാഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.