അബൂബക്കര്‍ എം. എ.

മലപ്പുറം ശാന്തപുരം അൽ ജാമിയ അൽ ഇസ്​ലാമിയയിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥി.