അഫീഫ്​ അഹമ്മദ്​

ഐ.ഐ.ടി ഗാന്ധിനഗറില്‍ എം.എ സൊസൈറ്റി ആന്‍ഡ് കള്‍ച്ചര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി