അശ്വതി മോഹൻ

തമിഴ്​നാട്​ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ ഗവേഷക. കേരളത്തിലെ പൊക്കാളി കൃഷിയിലെ സോഷ്യോ- ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്​റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്​ ഗവേഷണം.