തോമസ്​ അലക്​സ്​

ഫ്രീലാൻസ്​ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. 1969 മുതൽ ആസാമിലും നോർത്ത്​ ഈസ്​റ്റിലുമായി ജീവിക്കുന്നു. ഗുവാഹതി സർവകലാശാലയിൽനിന്ന്​ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. നോർത്ത്​ ഈസ്​റ്റ്​ സംസ്​ഥാനങ്ങൾ, ബംഗാൾ, ബിഹാർ, ജാർക്കണ്ഡ്​, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.