ടി.വൈ. വിനോദ്​കൃഷ്​ണൻ

സോഷ്യൽ എക്​സ്​ക്ലൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പഠനം നടത്തുന്ന സെൻറർ ഫോർ റിസർച്ച്​ ആൻറ്​ എഡ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്​ഫോർമേഷന്റെ (CREST) എക്​സിക്യൂട്ടീവ്​ ഡയറക്​ടർ ഇൻ ചാർജ്​. ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ, വിയറ്റ്​നാം, സൗത്ത്​- ഈസ്​റ്റ്​ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തദ്ദേശീയ ജനതയെക്കുറിച്ചും ദലിത്- ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടായി പഠനവും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുന്നു.