രാജീവ്​ വിജയരാഘവൻ

സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്​, നിർമാതാവ്​. ‘മാർഗം’ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ.